Assessments

ontwikkel
assessment

In een Ontwikkel Assessment worden kwaliteiten en aandachtspunten van de deelnemer in kaart gebracht in relatie tot een specifieke functie.
Er worden concrete ontwikkel adviezen gegeven.
Anders dan bij een Selectie Assessment wordt er géén geschiktheidsuitspraak gedaan, het accent ligt bij het bepalen van de ontwikkelbehoefte en ontwikkelmogelijkheden dan de deelnemer.
LEES MEER >

.

selectie
assessment

Een uitgebreid geschiktheidsonderzoek met interviews, tests en rollenspelen op onze locatie. Uitgangspunt is een specifieke functie waartegen de kwaliteiten en aandachtspunten van de deelnemer worden afgezet.
lees meer >

talent
assessment

Bij een Talent Assessment wordt in kaart gebracht waar specifieke talenten van de deelnemer liggen en bij welke werkrollen, functies en werkomstandigheden deze goed aansluiten.
Anders dan bij een Ontwikkel Assessment is het uitgangspunt bij een Talent Assessment niet één specifieke functie maar wordt breder gekeken naar een passende werkomgeving.
lees meer >

Het succes van organisaties is afhankelijk van het succes van mensen

  • Je haalt de meeste voldoening uit je werk wanneer dit goed aansluit bij jouw belangstelling, motivatie en drijfveren.

  • Het is voor iedereen belangrijk om persoonlijke, onderscheidende talenten in te kunnen zetten.

  • Werk moet je de mogelijkheid bieden om je zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk gebied te kunnen ontwikkelen.

  • Jouw organisatie levert de beste prestaties als medewerkers met veel voldoening werken aan hun persoonlijke doelstellingen die bovendien in lijn liggen met de organisatiedoelstellingen.

Scherp is expert op het gebied van talentontwikkeling

 Scherp zet zich in voor de optimale afstemming tussen mensen en hun werkomgeving.  Wij werken graag mee aan het ontwikkelen van een succesvolle organisatie door succesvolle ontwikkeling van medewerkers.