online
selectie
assessment

christina small

Dit Selectie Assessment kan onder meer gebruikt worden voor:

 • Bepalen van doorstroommogelijkheden van medewerkers
 • Selectie van nieuwe medewerkers

Het onderzoek geeft onder meer inzicht in de volgende aspecten:

 • Persoonlijke eigenschappen
 • Motivatie/belangstelling
 • Vaardigheden/competenties/ ontwikkelpunten
 • Werkstijl
 • Afstemming tot de functie: mate van geschiktheid
 • Leerstijlen en studievoorkeuren
 • Leiderschapsstijl
 • Stressfactoren
 • Ontwikkelbehoefte
 • Ontwikkelmogelijkheden

Werkwijze

Kenmerkend voor de werkwijze bij selectie assessments is onze multidisciplinaire aanpak: Bij de uitvoering van de onderzoeken gebruiken wij diverse methodieken en technieken in combinatie.

Alleen zo kan de grootste voorspellende kracht en toegevoegde waarde gegarandeerd worden. Dit betekent zowel voor de deelnemer als voor de adviseur een intensief en kwalitatief hoogwaardig traject met een goede voorspellende waarde van de adviezen.

Een uitgebreid onderzoek met online interviews, praktijksimulaties en scherpe rapportage:

 • Talent- en drijfverenonderzoek
 • Persoonlijkheidstests, capaciteitentests en competentiescans
 • Werkstijl onderzoek
 • Gestructureerde interviews
 • Meerdere praktijksimulaties met een assessmentacteur waarin competenties en ontwikkelbehoeften tot uitdrukking komen.
 • In het assessment wordt veel aandacht besteed aan het daadwerkelijke gedrag en de vaardigheden van de deelnemer
 • Op het assessment volgt een scherpe rapportage van onze psycholoog met daarin een geschiktheidsuitspraak en aanbevelingen gericht op professionele ontwikkeling

Plan van Aanpak

Voorbespreking

Voordat elk assessment wordt uitgevoerd vindt er overleg plaats waarin de situatie besproken wordt.

Samenstelling assessmentprogramma en uitvoering assessment;

Elk assessment is maatwerk, afgestemd op de specifieke situatie. De deelname aan het online selectie assessment vraagt van de kandidaat totaal ongeveer 7 uur, maar hoeft niet aaneengesloten te worden uitgevoerd. Wel wordt een datum afgesproken waarop alle onderdelen uitgevoerd moeten zijn.

De deelnemer ontvangt van ons alle relevante informatie en een uitnodiging voor deelname aan een aantal online tests en vragenlijsten. Dit neemt ongeveer 2 uur tijd in beslag.

Behalve uit vragenlijsten bestaat het online assessment ook uit interviews en twee of meer rollenspellen. Interviews en rollenspellen worden ook online gevoerd. Voor de interviews maakt onze psycholoog met de deelnemer een afspraak.

De rollenspellen  worden uitgevoerd door onze partner TASCc, specialist in online rollenspellen.
De rollenspellen worden opgenomen en beoordeeld door onze psycholoog.

Voor de voorbespreking, het interview, de rollenspellen en de terugkoppeling gebruiken we een video conferencing programma.

.

Terugkoppeling en Rapportage

Als alle onderdelen zijn uitgevoerd en beoordeeld, worden de bevindingen van het assessment en de conclusies aan de deelnemer toegelicht. Ook dit gebeurt online.  

De bevindingen worden vervolgens binnen 2 werkdagen schriftelijk naar hem/haar toegestuurd.

Als deze daarvoor toestemming geeft wordt het verslag naar de opdrachtgever doorgestuurd, eventueel met een reflectie van de deelnemer.

Resultaat

Het resultaat is een schriftelijke rapportage met daarin:

 • Een profielschets, een sterkte/zwakte analyse, inzichten m.b.t kwaliteiten, aandachtspunten, werkstijl, drijfveren, passende werkomgeving, stressfactoren, ontwikkelbehoefte en ontwikkelmogelijkheden.
 • Een uitspraak met betrekking tot de mate van competentieontwikkeling ten aanzien van de van te voren bepaalde competenties en de ontwikkelpunten.
 • Geschiktheid: een uitspraak over de mate van aansluiting bij een specifieke functie.
 • Indien van toepassing: adviezen over verdere ontwikkeling van vaardigheden.
 • De opmerkingen en reacties op de bevindingen van de kandidaat worden in een bijlage aan de rapportage toegevoegd.

De rapportages zijn scherp geformuleerd, maar tevens zeer informatief. Ze geven zowel de opdrachtgever (leidinggevende, HR-manager) als deelnemer concrete tips en adviezen en kunnen gebruikt worden om ontwikkel- en loopbaanplannen op te baseren.

(In sommige situaties is een extra bespreking van het assessment gewenst waarbij de opdrachtgever en de adviseur aanwezig zijn.)

Talentenprisma

Bureau Scherp maakt gebruik van het Talentenprisma. Dit verbindt alle bestaande persoonlijkheids- en organisatiemodellen.

In het Talentenprisma worden interessante verbanden zichtbaar en kunnen conclusies getrokken worden over welke kwaliteiten en valkuilen, competenties, organisatierollen, leiderschapsrollen, teamrollen, organisatieculturen, organisatiestructuren, afdelingen etcetera bij de kandidaat aansluiten.

Adviseurs

Onze adviseurs zijn als psycholoog verbonden aan het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) /NOLOC gecertificeerd Register Loopbaan Professional.

Jeroen van der Vlies

Psycholoog NIP

Kees Hassink

Kees Hassink

Assessment Acteur