talent
assessment

martin small

Het Talent Assessment kan onder meer gebruikt worden voor:

 • Talentontwikkeling en loopbaanadvies
 • De selectie van nieuwe medewerkers

Werkwijze

Kenmerkend voor de werkwijze bij selectie assessments is onze multidisciplinaire aanpak: Bij de uitvoering van de onderzoeken gebruiken wij diverse methodieken en technieken in combinatie.

Alleen zo kan de grootste voorspellende kracht en toegevoegde waarde gegarandeerd worden. Dit betekent zowel voor de kandidaat als voor de adviseur een intensief en kwalitatief hoogwaardig traject met een goede voorspellende waarde van de adviezen.

Het onderzoek geeft onder meer antwoord op de volgende vragen

 • Wie ben ik? (persoonlijke eigenschappen)
 • Wat wil ik? (motivatie/belangstelling)
 • Wat kan ik? (vaardigheden/competenties/ ontwikkelpunten)
 • Waar liggen mijn talenten?
 • Wat is mijn werkstijl?
 • Wat zijn mijn leerstijlen en studievoorkeuren?
 • Wat zijn passende rollen, functies en werkomstandigheden?
 • Wat is mijn leiderschapsstijl?
 • Wat zijn voor mij stressfactoren?
 • Waar loop ik tegenaan? (belemmeringen) en hoe ga ik daar mee om?
 • Hoe kan ik me verder ontwikkelen en in welke richting?
 • Hoe ontwikkel ik specifieke vaardigheden/competenties?
 • Hoe kan ik mijn talenten optimaal inzetten bij het werken en samenwerken?

Een uitgebreid onderzoek met praktijksimulaties en scherpe rapportage:

 • Talent- en drijfverenonderzoek
 • Persoonlijkheidstests, capaciteitentests en competentiescans
 • Werkstijl onderzoek
  Gestructureerde interviews
 • Meerdere praktijksimulaties met een assessmentacteur waarin competenties en ontwikkelbehoeften tot uitdrukking komen.
 • In het assessment wordt veel aandacht besteed aan het daadwerkelijke gedrag en de vaardigheden van de deelnemer
 • Op het assessment volgt een scherpe rapportage van onze psycholoog met daarin een geschiktheidsuitspraak en aanbevelingen gericht op professionele ontwikkeling

Plan van Aanpak

Voorbespreking

Voordat elk assessment wordt uitge-voerd vindt er telefonisch overleg plaats waarin de situatie besproken wordt.

Samenstelling assessmentprogramma en uitvoering assessment;

Elk assessment is maatwerk, afgestemd op jouw specifieke situatie.

De deelname aan het assessment vraagt van jou ongeveer 6 uur, waarvan 4 uur bij ons op locatie. Je ontvangt van ons een digitale uitnodiging voor deelname aan een aantal online tests en vragenlijsten. Deze nemen ongeveer 2 uur tijd in beslag.

.

Terugkoppeling en Rapportage

Aan het eind van de dag worden de bevindingen van het assessment en de conclusies aan jou toegelicht.

Deze worden vervolgens binnen 2 werkdagen schriftelijk naar jou toegestuurd.

Als je daarvoor toestemming geeft wordt het verslag naar de opdrachtgever doorgestuurd, eventueel met een reflectie van jouw kant.

 

Resultaat

Het resultaat is een schriftelijke rapportage met daarin:

 • Een profielschets, een sterkte/zwakte analyse, inzichten m.b.t kwaliteiten, aandachtspunten, werkstijl, drijfveren, passende werkomgeving, stressfactoren, ontwikkelbehoefte en ontwikkelmogelijkheden.
 • Een uitspraak met betrekking tot de mate van competentieontwikkeling ten aanzien van de van te voren bepaalde competenties en jouw ontwikkelpunten.
 • Een advies met betrekking tot verdere ontwikkeling van jouw talenten.
 • Indien van toepassing: een uitspraak over de mate van aansluiting bij een specifieke functie.
 • Jouw opmerkingen en reacties op de bevindingen worden in een bijlage aan de rapportage toegevoegd.

De rapportages zijn scherp geformuleerd, maar tevens zeer informatief. Ze geven zowel de opdrachtgever (leidinggevende, HR-manager) als deelnemer concrete tips en adviezen en kunnen gebruikt worden om ontwikkel- en loopbaanplannen op te baseren.

(In sommige situaties is een extra bespreking van het assessment gewenst waarbij de opdrachtgever en de adviseur aanwezig zijn.)

Talentenprisma

Bureau Scherp maakt gebruik van het Talentenprisma. Dit verbindt alle bestaande persoonlijkheids- en organisatiemodellen.

In het Talentenprisma worden interessante verbanden zichtbaar en kunnen conclusies getrokken worden over welke kwaliteiten en valkuilen, competenties, organisatierollen, leiderschapsrollen, teamrollen, organisatieculturen, organisatiestructuren, afdelingen etcetera bij de kandidaat aansluiten.

Adviseurs

Onze adviseurs zijn als psycholoog verbonden aan het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) /NOLOC gecertificeerd Register Loopbaan Professional.

Jeroen van der Vlies

Psycholoog NIP

Ronald Ran

Trainer | Coach