selectie
assessment

michael-small

Het Selectie Assessment kan onder meer gebruikt worden voor:

 • Het bepalen van doorstroommogelijkheden van medewerkers
 • De selectie van nieuwe medewerkers

Het onderzoek geeft onder meer inzicht in de volgende aspecten:

 • Persoonlijke eigenschappen
 • Motivatie/belangstelling
 • Vaardigheden/competenties/ ontwikkelpunten
 • Werkstijl
 • Leerstijlen en studievoorkeuren
 • Afstemming tot de functie:
  mate van geschiktheid
 • Leiderschapsstijl
 • Stressfactoren
 • Ontwikkelbehoefte
 • Ontwikkelmogelijkheden

Een Selectie Assessment
bestaat uit:

 • Talent- en drijfverenonderzoek
 • Persoonlijkheidstests, capaciteitentests en competentiescans
 • Werkstijl onderzoek
 • Gestructureerde interviews
 • Meerdere praktijksimulaties met een assessmentacteur waarin competenties en ontwikkelbehoeften tot uitdrukking komen.
 • In het assessment wordt veel aandacht besteed aan het daadwerkelijke gedrag en de vaardigheden van de deelnemer
 • Op het assessment volgt een scherpe rapportage van onze psycholoog met daarin een geschiktheidsuitspraak en aanbevelingen gericht op professionele ontwikkeling

Plan van Aanpak

Voorbespreking

Voordat elk assessment wordt uitgevoerd vindt er overleg plaats waarin de situatie besproken wordt.

Samenstelling assessmentprogramma en uitvoering assessment;

Elk assessment is maatwerk, afgestemd op de specifieke situatie. De deelname aan het selectie assessment vraagt van de kandidaat ongeveer 7 uur, waarvan 5 uur bij ons op locatie.

De deelnemer ontvangt van ons een digitale uitnodiging voor deelname aan een aantal online tests en vragenlijsten. Dit neemt ongeveer 2 uur tijd in beslag.

.

Terugkoppeling en Rapportage

Aan het eind van de dag worden de bevindingen van het assessment en de conclusies aan de deelnemer toegelicht.

De bevindingen worden vervolgens binnen 2 werkdagen schriftelijk naar hem/haar toegestuurd.

Als deze daarvoor toestemming geeft wordt het verslag dan naar de opdrachtgever doorgestuurd, eventueel met een reflectie van de deelnemer.

Resultaat

Het resultaat is een schriftelijke rapportage met daarin:

 • Een profielschets, een sterkte/zwakte analyse, inzichten met betrekking tot kwaliteiten, aandachtspunten, werkstijl, drijfveren, stressfactoren, ontwikkelbehoefte en ontwikkelmogelijkheden.
 • Een uitspraak over de mate van competentieontwikkeling ten aanzien van de van te voren bepaalde competenties.
 • Geschiktheid: een uitspraak over de mate van aansluiting bij een specifieke functie.
 • Indien van toepassing: adviezen over verdere ontwikkeling van vaardigheden.
 • De opmerkingen en reacties op de bevindingen van de kandidaat worden in een bijlage aan de rapportage toegevoegd

Adviseurs

Onze adviseurs zijn als psycholoog verbonden aan het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) /NOLOC gecertificeerd Register Loopbaan Professional.

Jeroen van der Vlies

Psycholoog NIP

Ronald Ran

Trainer | Coach