ontwikkel
assessment

Uitgebreid onderzoek met praktijksimulaties
en scherpe rapportage

Dame in groen

Het Ontwikkel Assessment is bij uitstek geschikt voor:

 • Het helder krijgen van de noodzaak en/of behoefte van de deelnemer om zich verder te ontwikkelen om een specifieke functie succesvol uit te kunnen oefenen
 • Bepalen van doorstroommogelijkheden van medewerkers

Het onderzoek geeft onder meer inzicht in de volgende aspecten:

 • Persoonlijke eigenschappen
 • Motivatie/belangstelling
 • Vaardigheden/competenties/ ontwikkelpunten
 • Werkstijl
 • Afstemming tot de functie
 • Leerstijlen en studievoorkeuren
 • Leiderschapsstijl
 • Stressfactoren
 • Ontwikkelbehoefte
 • Ontwikkelmogelijkheden

Een Ontwikkel Assessment
bestaat uit:

 • Talent- en drijfverenonderzoek
 • Persoonlijkheidstests, capaciteitentests en competentiescans
 • Werkstijl onderzoek
 • Gestructureerde interviews
 • Meerdere praktijksimulaties met een assessmentacteur waarin competenties en ontwikkelbehoeften tot uitdrukking komen.
 • In het assessment wordt veel aandacht besteed aan het daadwerkelijke gedrag en de vaardigheden van de deelnemer
 • Op het assessment volgt een scherpe rapportage van onze psycholoog met daarin aanbevelingen gericht op professionele ontwikkeling van de deelnemer

Plan van Aanpak

Voorbespreking

Voordat elk assessment wordt uitgevoerd vindt er overleg plaats waarin de situatie besproken wordt.

Samenstelling assessmentprogramma en uitvoering assessment;

Elk assessment is maatwerk, afgestemd op de specifieke situatie. De deelname aan het ontwikkel assessment vraagt van de kandidaat ongeveer 7 uur, waarvan maximaal 5 uur bij ons op locatie. De deelnemer ontvangt van ons een digitale uitnodiging voor deelname aan een aantal online tests en vragenlijsten. Dit neemt ongeveer 2,5 uur tijd in beslag.

Terugkoppeling en Rapportage

Aan het eind van de dag worden de bevindingen van het assessment en de conclusies aan de deelnemer toegelicht. De bevindingen worden vervolgens binnen 2 werkdagen schriftelijk naar hem/haar toegestuurd. Als deze daarvoor toestemming geeft wordt het verslag naar de opdrachtgever doorgestuurd, eventueel met een reflectie van de deelnemer.

.

Resultaat

Het resultaat is een schriftelijke rapportage met daarin:

 • Een profielschets, een sterkte/zwakte analyse, inzichten m.b.t kwaliteiten, aandachtspunten, werkstijl, drijfveren, stressfactoren, ontwikkelbehoefte en ontwikkelmogelijkheden.

 • Een uitspraak over de mate van competentieontwikkeling t.a.v. de van te voren bepaalde competenties.

 • Adviezen over verdere ontwikkeling van vaardigheden.

 • De opmerkingen en reacties op de bevindingen van de kandidaat worden in een bijlage aan de rapportage toegevoegd.

Rapportages

De rapportages zijn scherp geformuleerd, maar tevens zeer informatief. Ze geven zowel de opdrachtgever (leidinggevende, HR-manager) als deelnemer concrete tips en adviezen en kunnen gebruikt worden om ontwikkel- en loopbaanplannen op te baseren.

In sommige situaties is een extra bespreking van het assessment gewenst waarbij de opdrachtgever en de adviseur aanwezig zijn

Adviseurs

Onze adviseurs zijn als psycholoog verbonden aan het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) /NOLOC gecertificeerd Register Loopbaan Professional.

Jeroen van der Vlies

Psycholoog NIP

Ronald Ran

Trainer | Coach